Poistenie predĺženej záruky GENERALI

 

 

Stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Občianskom zákonníku, Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie predĺženej záruky (ďalej len „VPP MZ 19, VPP PZ 19“). 

Informácie pre klienta  – spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku