Práčky s predným plnením

Práčka je spotrebič, bez ktorého sa nezaobíde menšia ani väčšia domácnosť. To, aký typ si zvolíte, závisí od priestorových možností kúpeľne alebo kuchyne. Práčka s predným plnením je praktický spotrebič schopný pokryť potreby bežnej domácnosti.

Zobraziť celý text