Pri nákupe na splátky ani cent navyše

0 % navýšenie rozložené na 10 splátok

 

 • platba v hotovosti od 0 €

 • splátka vo výške 10 % z ceny tovaru

 • minimálna výška nákupu na splátky 40 €

 • maximálna výška nákupu na splátky 3 700 €

 • Ročná úroková sadzba: 0 %

 • RPMN: 0 %

  Pri nákupe cez internet je dátum prvej splátky k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prebehlo doručení tovaru.

  Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

  Všeobecné podmienky

  Revolvingový úver klientovi umožní opakovane nakupovať bez potrebnej hotovosti. A to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

  Výhody:

  - jednoduchosť a rýchlosť uzavretia úverovej zmluvy priamo cez internet, - ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom,
  - zákazník si môže vybrať dĺžku splácania,
  - určený pre fyzické osoby staršie 18 rokov so stálym príjmom,

  - pre nákup na splátky sú potrebné dva doklady totožnosti, výpis z účtu na vaše meno a niekedy aj doloženie príjmu.

  Príklad splácania:

  Pri výške čerpania 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00%, RPMN 0,00%, celková čiastka splatná spotrebiteľom 399,00 €. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

  V prípade, že s nami uzavriete novú zmluvu o revolvingovom úvere, uvádzame tiež príklad podľa požiadaviek zákona pre transakcie splácané štandardným spôsobom:
  Pri úverovom rámci 800 €, dobe trvania 12 mesiacov a splatnosti do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 33,42 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1 854 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 86,38 €, 84,92 €, 83,46 €, 82,00 €, 80,54 €, 79,08 €, 77,62 €, 76,16 €, 74,70 €, 73,24 €, 71,78 €, 70,32 €. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

  Ponuka platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.