Quatro splátkovanie s 0% úrokom

Kampaň Quatro zimná kampaň platí od 2.10.2023 do 31.12.2023.

 

Pre kampaň platí štandardný produkt „Šikovná splátka“ s možnosťou využitia benefitu 0% úroková sadzba, v prípade ak klient vyplatí výšku úveru do 6 mesiacov od prevzatia tovaru.

Podmienky pre získanie benefitu 0% úroková sadzba?

1.       klient nakúpi na splátky cez Quatro v období od 2.10.2023 – 31.12.2023 a zvolí si „Šikovnú
splátku – kampaň 0% úrok“ s dobou splatnosti od 7 – 96 mesiacov s typom zmluvy QZVSU_akcia6

2.       klient vyplatí výšku úveru najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru

3.       klient vytvorí žiadosť najneskôr do 31.12.2023

 

 

Ako uhrádzať splátky

Klient môže splácať splátky v akejkoľvek výške, avšak  minimálne vo výške predpísanej splátky tak, aby celkovú výšku úveru splatil najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru (tzn. klient uhradí rozdiel výšky poskytnutého úveru a sumy už uhradených splátok do 6. mesiaca od prevzatia tovaru). Klient môže vyplatiť úver aj jednorazovo. Klient bude o splatení úveru informovaný SMS správou.

Ak klient nevyplatí úver do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, zmluva sa neukončí a klient pokračuje v splácaní úveru podľa predpísaného splátkového kalendára. V danom prípade, úver sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou uvedenou v zmluve o viazanom spotrebiteľskom úvere.

Preplatky pre kampaňové zmluvy so zvoleným produktom „Šikovná splátka - Kampaň 0% úrok“ nebudú vrátené klientom späť na účet v období do uplynutia 6 mesiacov od termínu 1. splátky, tzn. v období kedy klient má možnosť vyplatiť úver bezúročne. Po uplynutí 6 mesiacov bude vrátenie preplatkov opäť realizované (platí pre klientov, ktorí pokračujú v splácaní podľa splátkového kalendára).

 

Viac informácii nájdete vo Verejnom prísľube, ktorý by mal mať klient k dispozícii pred podpisom zmluvy. Verejný prísľub bude zverejnený na webovej stránke www.vub.sk www.quatro.sk.